NaCl,CaO,H2O,CO2,SO2,NH3 ve C6H12O6 kullanım alanları
10 03 2013

NaCl,CaO,H2O,CO2,SO2,NH3 ve C6H12O6 kullanım alanları

NaCl,CaO,H2O,CO2,SO2,NH3 ve C6H12O6 kullanım alanları |  görsel 1

 

 

NaCl,CaO,H2O,CO2,SO2,NH3 ve C6H12O6 bileşiklerinin günlük hayattaki kullanım alanları ve bağ yapıları

Sofratuzu, kimyada sodyum klorür (NaCl) ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı bir bileşiktir. Genellikle sofra tuzu olarak adlandırılan sod­yum klorür, hayvanların beslenmesinde bü­yük önem taşıyan temel bir madde ve pek çok önemli kimyasal süreç için bir başlangıç mad­desidir. En zengin sodyum klorürün kaynağı deniz suyudur; deniz suyunun ağırlıkça yüzde 3'ünü sodyum klorür oluşturur.
Sodyum klorür bütün hayvanların beslen­mesinde yaşamsal bir önem taşır. Midede salgılanan sindirim sularındaki hidroklorik asidin oluşumu için gerekli olan klorür iyonla­rı bu tuzdan gelir. Sodyum ise vücuttaki ana katyonlardan biridir; sinir ve kas hücrelerinin işlevlerini doğru bir biçimde yerine getirebil­meleri ve vücuttaki su dengesinin sürdürülebilmesinde bu katyonun temel bir işlevi var­dır. Hayvan besi yerlerinde tuz yalakları bulundurulur; yabani hayvanlar ise bir parça kayatuzu bulabilmek için uzun süre dola­şırlar.
Sodyum ve klor çok önemli maddeler olduğundan, tuz kimya sanayisinin başlıca hammaddelerinden biri haline gelmiştir. Klor, sodyum, hidrojen ve sodyum hidroksit (sudkostik), eritilmiş sodyum klorürden, yani salamura­dan elektrik akımı geçirilerek elde edilir. Bu kimyasal maddeler ağartma to­zu, sabun, yapay ipek (reyon) ve cam gibi ürün­lerin yapımında kullanılır. Tuzun kendisi de yi­yecekleri tatlandırmak; et, balık, sebze ve ham derileri tuzlama yöntemiyle saklamak; sulan yumuşatmak; seramik eşyaları sırlamakta kulla­nılır. Tereyağı, margarin ve buz üretiminde de tuzdan yararlanılır.

Formülü NaCl ve iyonik bağlı bir bileşiktir.

Kalsiyum oksit (CaO) ya da sönmemiş kireç geniş bir kullanım alanı bulunan bir çeşit kimyasal bileşiktir. Beyaz renkli,aşındırıcı ve alkalik bir katıdır. Sanayide kireç taşlarını yüksek sıcaklıklarda eriterek karbondioksidin uzaklaştırılmasıyla elde edilir. Suyla reaksiyona girerse oksitlenir ve kalsiyum hidroksidi oluşturur.
Formülü CaO ve iyonik bağlı bir bileşiktir.

Su(H2O), kimyasal olarak hidrojen ve oksiijen elementlerinden oluşan, gaz, katı ve sıvı halde
bulunabilen bir maddedir. Yaşamın kaynağı su, bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda yani tüm
canlı organizmalardaki temel unsurdur. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa
kadar bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Dünyamızın
%70'ini kaplayan su, bedenimizin de önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Suyun kullanım alanları
İnsanlık tarihinin gelişiminin temelinde de suyun önemli bir rolü oldu. Tarih boyunca
medeniyetler hep akarsuların yanına kuruldu. İlk insanların tarımı öğrenmesiyle birlikte,
insanlar göçebe hayattan yerleşik hayata geçti ve şimdiki modern şehir yaşamına kadar
uzanan tarihi bir süreç başladı.
Soluduğumuz havadan günlük yaşamımıza, sanattan ekonomiye kadar her alanda su,
hayatın devamlılığını sağladı. Su içme suyu, evsel kullanım ve tarımsal sulamanın yanı sıra
bilim ve sanayide de kullanıldı. Buharlı makinelerden hidroelektrik santrallere, ilaç
yapımından tekstile ve kozmetiğe kadar birçok alanda kaynak olarak su kullanıldı. Günlük
yaşamımızda nasıl üretildiğini dahi düşünmediğimiz bu ürünler, hayat standardımızı geliştirdi.
Kimi toplumlar onu kutsal kabul etti ve inançlarının bir parçası haline getirdi. Su, sanatçılara
da ilham verdi, Leonardo Da Vinci Mona Lisa’yı yaparken, Ara Güler ise çektiği eşsiz
fotoğrafları basarken suyu kullandı.

KARBONDİOKSİT(CO2) KULLANIM ALANLARI

• Gazaltı kaynağında inert bir örtücü olarak,

• Amonyum bikarbonat, potasyum karbonat, kalsiyum karbonat gibi tuzların presipitasyonu, penisilin  üretimi, pH ayarlayıcı asit olarak

• Demir paketleme, pota yüzeylerinin sertleştirilmesi

• Organik Tarımda ve Seralarda

• Çimento iyileştirmede

• Gübre olarak

• Hava yastıklarında

• Cankurtaran botlarının şişirilmesinde, torpido itici

• Madenlerde patlayıcı maddelerin soğutulmasında

• Aerosol ve yangın tüplerinde, yangın söndürme sistemlerinde

• Tehlikeli sıvıların transferi

• Petrol çıkarmada
• Bira, Kola, Maden Suyu gibi içeceklerde

• Dondurulmuş gıda, meyve sebze ve çiçek stoklaması ve muhafazası
• Çabuk bozulabilen maddelerde paketleme tazeliği koruma

• Dondurma, süt, tereyağı üretiminde

SO2 Hangi elementlerden oluşmuştur?

1 adet kükürt ve 2 adet oksijen elementinin birleşmesiyle oluşmuştur.

SO2 Nasıl Kullanılır

Kükürt, sanâyide hammadde olarak yaygın bir şekilde kullanılan maddelerden biridir. Meselâ Amerika’da yıllık kükürt tüketimi kişi başına 45 kg’dır. Bu oran Avrupa’da ortalama 32 kg, Hindistan’da 0,9 kg’dır. Üretilen kükürtün % 86’sı sülfat asidi îmâlâtında, bu asidin de % 47’si gübre îmâlatında kullanılır. Çelik ve petrol sanayiindeki işlemlerde, cevherden, metalleri elde etmede, kauçuk üretiminde, boyalarda, sentetik fiber üretiminde, katalizör olarak deterjan, sentetik reçine birçok organik ve anorganik maddelerin yapımında kullanılır. Zirâatte böcek ve mantar öldürmede ve radyoizotop olan S-35 birçok ilmî araştırmada kullanılır.

Amonyak
Amonyak, formulü NH3 olan; azot ve hidrojenden oluşan renksiz ve keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gaz bileşiğidir.

Amonyak, gübre, ilaç, boya, parfüm gibi maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamada kullanılmaktadır. Amonyak ayrıca temizlik maddelerinde de kullanılır. Amonyak canlılar için zehirli bir maddedir, kullanılırken dikkat edilmesi gerekir.
Amonyak kovalent bağlı bileşiktir.Ametal+Ametal bağıdır. Molekülleri polar olduğundan su içinde yüksek oranda çözünür. Amonyak molekülleri kendi aralarında olduğu gibi su molekülleri ile de zayıf hidrojen bağları oluşturur.

Dekstroz(Mısır Şekeri) C6H1206

Kullanım alanları: Genel olarak “üzüm şekeri” veya “kan şekeri” olarak anılan, dekstroz doğada geniş çapta bulunan bir şekerdir. Dextroz canlı organizmanın enerji kaynağıdır. Doğal olarak bazı bitkilerde serbest olarak bulunur. İnsan kanında % 0,1 oranında bulunur. Ticari olarak, dekstroz nişastanın hidrolize edilmesinden sonra, saflaştırılması, konsantre edilmesi ve sonradan kristalleştirilmesi ile üretilir. Besleyici hususlara ek olarak, dekstrozun fonksiyonel ve duyumsal özelliklerinden dolayı birçok gıda uygulamasında önemli bir rolü bulunmaktadır. Hem doğal bir tatlandırıcı hem de renk verici olarak ekmekte, karamelde, kurabiyelerde ve pekçok üründe kullanılır. İlaç sanayiinde de geniş bir kullanım alanına sahiptir.

0
0
0
Yorum Yaz