ÖTELEME VE SÜSLEME TEST SORULARI
05 05 2009

ÖTELEME VE SÜSLEME TEST SORULARI

1. Bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde yaptığı kayma hareketine ne denir?

A)
süsleme
B)öteleme
C)örüntü
D)yansıma


2.  Öteleme simetrisi ile doğru simetrisi arasındaki fark nedir?

A)Ö. Simetrisinde şeklin boyutu değişir. D. Simetrisinde değişmez.
B)Ö. Simetrisinde şeklin yönü ters döner. D. Simetrisinde yönü aynı kalır.
C)Ö. Simetrisinde şeklin yönü değişmez. D. Simetrisinde şeklin yönü değişir.
D)Ö. Simetrisinde 2 br sağa,2 br sola hareket ettirildiğinde D. Simetrinde oluşur.


3.  Aşağıdakilerden hangisi öteleme hareketine örnek olarak verilemez?

A)göndere çekilen bayrak
B)sürgülü kapı
C)asansör
D)dönme dolap


4.  Bir yamuk bulunduğu yerden 3 br aşağıya hareket ettirildiğinde, ilk yamuk ile son yamuk arasında kaç br boşluk kalır?

A)1 br
B)2 br
C)3 br
D)6 br

5.  Bir düzlemin boşluk kalmadan ve şekiller üst üste gelmeden örüntü oluşturacak şekilde döşenmesine ne denir?

A)öteleme
B)süsleme
C)örüntü
D)fraktal


6.  Aşağıdakilerden hangisi ötelemeli süslemeye örnek deyildir?

A)bal petekleri
B)kare şeklindeki kaldırım taşları
C)iç içe geçmiş z harfleri
D)saatteki sayılar


7.   Aşağıdaki harflerden hangisinde doğru simetrisi kendisini vermez?

A)H
B)T
C)L
D)O


8.  Aşağıdaki şekillerden hangisiyle süsleme yapılamaz?

A)kare
B)eşkenar üçgen
C)düzgün altıgen
D)düzgün beşgen


9.  6 Tane eşkenar üçgen bir araya gelerek altıgen oluşturuyor.Süslemenin kodu kaçtır?

A)6,6,6,6,6,6
B)3,3,3,3,3,3
C)6,6,6
D)3,3,3


10.   7 Tane birbirine bal peteği gibi yapışmış düzgün altıgenler vardır.Süslemenin kodu kaçtır?

A)6,6,6
B)6,6,6,6
C)6,6,6,6,6,6,6
D)7,7,7,7,7,7,7


11.  Satranç tahtasındaki süslemenin kodu kaçtır?

A)2,2,2,2
B)3,3,3,3
C)4,4,4,4
D)8,8,8,8


12.  Ocak (4),Şubat (5),Mart (4),Nisan (5),Mayıs(5)….Verilen sözcükler ve sayılar arasında bir örüntü vardır.Buna göre Temmuz sözcüğüne karşılık gelen sayı kaçtır?

A)4
B)5
C)6
D)7


13.   1, 3, 7, 15, 31, ? Verilen örüntüde ? yerine hangi sayı gelecek?

A)95
B)63
C)44
D)32


14.  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Birim cisim yarısı kadar büyültülürse,bu cisim ötelenmiş olur.
B)Cisim 360 derece döndürülürse ötelenmiş olur.
C) Bir cisim 5 br yukarı hareket ettirilirse ötelenmemiş olur.
D) Bir şeklin boyutu ile ötelendikten sonraki boyutu aynıdır.


15.  Bir üçgene aşağıdaki hangi hareketleri sırasıyla yaptırırsak kendisiyle çakışır?

A)3 br aşağı, 3 br yukarı öteleme hareketi
B)2 br sağa, 2 br sola öteleme hareketi
C)3 br aşağı, 3 br sağa öteleme hareketi
D)6 br sağa, 2 br yukarı süsleme hareketi

16. Yan yana dizilmiş FATİH kelimesinin harfleri;

F, 1 birim sağa, 3 birim aşağıya

A, 4 birim aşağıya

T, 1 birim sola, 5 birim aşağıya

İ, 2 birim sola, 1 birim aşağıya

H, 3 birim sola, 2 birim aşağıya

öteleniyor.Oluşan yeni kelime hangisi olur?

A)FATİH
B)TİHFA
C)HİTAF
D)TİFAH

 

 CEVAPLAR:

1)B       6)D         11)C                
2)C       7)C          12)C              
3)D        8)D          13)B                
4)A        9)B          14)D                
5)B        10)A        15)A             

                              16)B

8195
0
0
Yorum Yaz