en seçkin ödev siteniz...
03 11 2012

DNA ve Genetik Kod (Konu Anlatımı)-8.Sınıf

DNA ve Genetik Kod (Konu Anlatımı)-8.Sınıf | görsel 1

Genetik özelliklerimiz hücrelerimizdeki çekirdeğin içinde bulunan kromozomlarda taşınır. Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur DNA, hücrenin yönetici molekülüdür ve beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerini yönetir. DNA'nın yapısında kalıtsal özelliklerimize etki eden yapılar bulunur. Bu yapılar genlerdir. Kalıtsal bilgiler genler tarafından taşınır.     Bilim insanları James Watson (Ceyms Vatsin) ve Francis Crick (Firensis Kirik) birlikte çalışarak üstte görülen DNA'nin yapısını temsil eden modeli hazırlamışlardır.   Nükleotitler DNA'nın temel yapı birimleridir. Bir nükleotidin yapısında aşağıdaki gibi fosfat, seker ve organik baz bulunur. Organik bazlar adenin (A), timin (T), sitozin (C) ve guanin (G)'dir. Nükleotidler hangi organik bazı içeriyorlarsa o bazın ismiyle adlandırılırlar.   *Nükleotitin yapısında bulunan şeker 5 karbonlu olup Deoksiriboz şekeridir. *Fosfatlar DNA ya asitsi özelliği kazandırırlar. *Nükleik asitler iki çeşittir. DNA ve RNA dır. *Her bir Nükleik asidin (DNA) yapısındaki 4 çeşit nükleotidin farklı sıra , miktar ve farklı kullanımı sonucu farklı kalıtsal şifrelere sahip nükleik asitler (DNA) oluşur. Örneğin adenin bazını içeren nükleotit "adenin nükleotit", guanin bazını içeren nükleotit "guanin nükleotit" olarak adlandırılır. DNA'da, nükleotidler bir iplik oluşturacak şekilde bir araya gelirler. Bu iplikte her zaman adeninin karşısına timin, sitozinin karsısına guanin nükleotiti gelir. DNA, iki iplikten veya zincirdenoluşur. Üstteki şekilde görüldüğü gibi birbirinin etrafında dolanan bu iplikler, DNA'nın  bükülmüş bir merdiven gibi gör&...... Devamı

03 11 2012

Adaptasyon ve Evrim-8.Sınıf

Adaptasyon ve Evrim-8.Sınıf | görsel 1

Farklı ekosistemlerde yasayan canlılar çevreye uyum sağlamak için belirgin özellikler kazanmıştır. Canlıların belirli ortam koşullarında yasama ve üreme şansını artıran fiziksel yapılar, davranışlar gibi kalıtsal özellikler kazanmasına adaptasyon adi verilir. Canlılar beslenme, barınma, avlanma, üreme ve düşmanlarından korunma gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için adaptasyon gösterirler. Örneğin deve kuşları çok hızlı koşabilmek için uzun ve güçlü bacaklara sahiptir. Penguenler perdeli ayakları sayesinde hızla yüzer ve deri altlarında depoladıkları yağ, soğuk ortamlarda vücut sıcaklıklarını korumalarını sağlar. Ayni ekosistemde yasayan canlılar hayatta kalmak için benzer adaptasyonlar geliştirir.   Örneğin, sıcak iklimlerde yasayan türdeşlerinden farklı olarak kutup ayılarının dengelerini sağlayabilmek için bacak boyları kısadır ve ayakları geniş tabanlıdır.     Ayni şekilde, kutuplarda yasayan penguenlerin vücut yapıları da bu özellikler bakımından kutup ayıları ile benzerdir. Her iki hayvan türü de soğuktan korunmak için derilerinin altında yağ biriktirirler. Bazı hayvanların kış uykusuna yatması, göç etmeleri, bitkilerin yapraklarını dökmesi birer adaptasyondur. Soğuk bölgelerde yasayan canlılar gibi sıcak bölgelerde yasayan canlılar da yasadıkları bölgede hayatta kalabilmek için benzer adaptasyonlar gösterirler.   Örneğin çölde yasayan tilki, fare ve tavsanın kulakları ve kuyrukları uzun, vücut yüzeyleri geniştir. Bu özellikleri onların vücutlarındaki isi kaybını artırarak vücut sıcaklıklarını korumalarını sağlar. Sadece hayvanlar değil bitkiler de adaptasyon gösterir. ... Devamı

03 11 2012

Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır

  Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır    Canlılar hayatsal faaliyetlerini yürütebilmek için dışarıdan besin alırlar. Bu besinleri enerji verici, yapıcı onarıcı ve düzenleyici olarak kullanırlar. Besin içeriklerinin hayatsal faaliyetlerde kullanılmasından sonra kalan su, madensel tuzlar, CO2, amonyak, üre ve ürik asit gibi zararlı maddelerin vücut dışına atılmasına boşaltım denir.Boşaltım olayını gerçekleştiren sisteme de boşaltım sistemi adı verilir. Boşaltım sistemi sayesinde sindirim sonucu hücrelerde oluşan artık maddeler, dışarıdan vücuda girmiş olan zararlı maddeler ve yararlı olmasına rağmen hücrelere fazla gelen maddeler vücut dışına atılır.   Vücudumuz için gerekli besin içerikleri, enerji üretimi için, yapım-onarım için ve düzenleyici olarak kullanılır. Bu sırada vücudumuza zararlı olan ve vücudumuzdan uzaklaştırılması gereken bazı atık maddeler de oluşur. Oluşan atık maddeler vücudumuzdan boşaltımda görevli yapı ve organlar tarafından uzaklaştırılır.       Atık Maddeleri Vücudumuzdan Uzaklaştıran Organlar   Böbrekler, akciğerler, karaciğer, deri ve kalın bağırsak atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştıran organlardır. Bu organlar atık maddeleri idrar, solunum, terleme ve dışkı yoluyla atar.  Eğer bu atık maddeler vücudumuzdan uzaklaştırılmadıkları takdirde zehirleyici olabilir. Bunun sonucu olarak vücudumuz görevlerini yerine getiremez.   Deri Vücudumuzdan suyun ve tuzun fazlasını terleme yoluyla dışarı atar.Aynı zamanda bu sayede vücut sıcaklığı da korunmuş olur. Akciğerler Kan içindeki karbon dioksiti ve suyu soluk verme esnasında vücut dışına atar. Karaciğer Proteinlerin sindirilmesi sonucunda oluşan zehirli bir maddeyi, daha az zararlı olan... Devamı

03 11 2012

Denetleyici ve düzenleyici Sistemimiz-7.Sınıf

Denetleyici ve düzenleyici Sistemimiz-7.Sınıf | görsel 1

  BEYİN: • Zeka- hafıza – öğrenme merkezidir. • Konuşmayı kontrol eder. • İstemli hareketleri kontrol eder. • Acıkma susama uyku uyanıklık rüya gibi olayları düzenler. • Duyu organlarını denetler. • Kan basıncını ve vücut sıcaklığını dengeler. • Beyni çıkarılan bir hayvan yürüyemez,kuş uçamaz ancak arkadan ilince yürür,havaya atılınca uçar. BEYİNCİK: • Denge merkezidir. • Alkol beyinciğin dengesini bozduğu için kişi dengesiz davranır. • Beyinciği çıkarılan kuşlar faaliyetlerini kontrol edemeyeceğinden uçamaz. OMURİLİK SOĞANI: • “HayatDüğümü” de denilebilir. • Sistemlerin çalışmasını düzenler.Yani istemsiz çalışan iç organların çalışmalarını.Bu sebeple omurilik soğanı zarar görürse soluk alıp verme yada kalp atışı durabilir. • Nefes alma ,yutma,öksürme,çiğneme,hapşırma,kusma olaylarını kontrol eder. • Kalbin çalışmasını düzenler. • Beyin ile omurilik dolaylı olarak a organlar arasında iletimi sağlar. OMURİLİK: • Omur kemikleri arasında bulur.kuyruk sokumuna kadardır. • Beyin ile diğer organlar arasında bağlantı sağlar. • Refleks olan davranışları kontrol eder • NOT:Reflekslerin gerçekleşmesi omurilik kontrolü beyindedir.Örneğin elimize iğne batınca elimizi çekmemiz omurilik,acısını hissetmemiz beyin sayesindedir. • Refleks iki çeşittir.Doğuştan getirilenler ve sonradan kazanılanlar. • Düşünülmeden, kendiliğinden herhangi bir uyarıcıya karşı verilen tepkiye refleks denir. Doğuştan getirilenler:Bebeğin annesini emmesi, düşerken bir yere tutunma,tehlike anında göz kırpma,karanlıkta göz bebeğinin büyümesi,gürültüden irkilme,.... Devamı

03 11 2012

Duyu Organlarımız-7.Sınıf

Çevremizi algılamamızda görevli olan göz, kulak, burun, dil ve deri duyu organlarımızdır. Duyu organlarımız birlikte çalıştığında çevremizi algılamamız daha kolay ve doğrudur.Çevremizdeki cisimlerin sesini, rengini, kokusunu, sertliğini, yumuşaklığını, sıcaklığını vb. özelliklerini duyu organlarımız sayesinde hissederiz. Uyarıları dış ortamdan alarak sinirlere aktaran, duyu organlarının yapısında bulunan özel hücrelere duyu almaçları adı verilir. Farklı duyu organlarımız için farklı almaçlar vardır. Uyarı, ilgili almaç tarafından alındığı zaman uyartıya dönüşür. Uyartılar, duyu almaçları sayesinde, duyu-sinir yolu ile beyindeki duyu merkezlerine iletilir.  Bu merkezler, kendilerine ulaşan uyartı mesajını değerlendirir, mesajın gerektirdiği cevabı vücudun ilgili bölümlerine gönderir ve bu bölümlerin cevabı yerine getirmesini kontrol eder. Bu sayede dış ortamdan gelen uyarıları algılarız.   Önemli NOT: * Duyu organlarımızın beraber çalışması durumunda algılamamızın daha kolay ve doğru olur. * Çevremizdeki cisimlerin sesini, rengini, kokusunu, sertliğini vb. duyu organlarımız sayesinde hissederiz. * Dış ortamdan duyu organlarımız ile aldığımız uyarıları sinirlere aktaran özel hücrelere “duyu almaçları” adı verilir. Duyu almaçlarının, duyu organlarının yapısında bulunur. * Farklı duyu organlarımız için farklı almaçlar vardır. Duyu almaçları sayesinde uyartıların, duyu-sinir yolu ile beyindeki duyu merkezlerine iletilir. Beyindeki ilgili merkezin kendisine ulaşan uyartı mesajını değerlendirip mesajın gerektirdiği komutları vücudun ilgili bölümlerine verir ve bu bölümlerin verilen komutları yerine getirmesini kontrol eder. Böylece dış ortamdan gelen uyarıların algılanması sağlanmış olur.... Devamı

03 11 2012

İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme-6.Sınıf

  İNSANLARDA ÜREME BÜYÜME VE GELİŞME Kavram1: büyüme nedir? Canlıda hücre sayısının ve boyutlarının artmasıdır.hayvanlarda sınırlı bitkilerde ise meristem doku sayesinde sınırsızdır. Kavram2:gelişme nedir? Büyüme ile bazı yeteneklerin kazanılmasıdır. Örn: tohumun çimlenmesi büyüme,bitkinin fotosentez yeteneği kazanması gelişmedir. Kavram3:üreme nedir? Canlıların kendilerine benzer fertler oluşturmasıdır. Üremenin amacı: Neslin devamını sağlar Kalıtsal özelliklerin yavrulara aktarılmasını sağlar. Uyarı: üreme canlının yaşamasını sürdürmek için gerekli değildir. Erkek üreme hücresi Spermin Özellikleri Özellikleri: Küçüktür Sitoplazması az Kamçılı ve hareketlidir Testislerde üretilir. Dişi üreme hücresi: yumurta ve özellikleri Yumurtalıkta üretilir Oval şeklindedir. Hareketsizdir Büyük ve bol sitoplazmalıdır. Sperm ve yumurtanın farkları:   Yumurta hücresi Sperm hücresi Büyüktür Küçüktür Bol sitoplazmalı Az sitoplazmalı Kamçısı yok Kamçılı hareketsiz hareketl Erkek üreme organları ve görevleri: Testisler:ergenlikle birlikte testesteron hormonu salgılar.bu hormonla spermler üretilir.testisler kese içinde ve vücudu dışında bulunur.spermler yüksek sıcakta yaşayamaz. Bezler :kovpır,seminifer ve prostat bezlerinden oluşur.yaptığı salgılar spermin hareketini kolaylaştırır. Penis:spermlerin dişi bireye bırakılmasını sağlar. Dişi üreme organlar... Devamı

03 11 2012

Hayvanlarda Üreme , Büyüme ve Gelişme-6.Sınıf

Hayvanlarda Üreme , Büyüme ve Gelişme-6.Sınıf | görsel 1

HAYVANLARDA ÜREME BÜYÜME GELİŞME Çevremizde gördüğümüz birçok hayvan tıpkı bizim gibi nesillerini uzun süre devem ettirirler. Canlı türünün neslini sürdürmesi üreme ile olur. Canlı bireylerin doğma, büyüme, gelişme üreme ve ölmesine yaşam döngüsü denir. Omurgalı Hayvanların Üremesi Omurgalı hayvanların tümü, insanlarda olduğu gibi eşeyli ürerler. Bütün omurgalılarda erkek ve dişi bireyler vardır. Memeli Hayvanlar: Yumurta dişi bireyin üreme sistemi içinde döllenir. Buna iç döllenme denir. Embriyo burada oluşur ve yavru ilk etapta burada gelişir. Yavrular ilk günlerde dişi hayvanın meme bezlerinden salgılanan süt ile beslenir. Memelilerde analık duygusu çok gelişmiştir. Çünkü yavru sayısı çok değil ve yavrular bakıma muhtaçtır. Kuşlar: Memeli hayvanlar gibi yumurta hücresi dişi üreme organında döllenir. Embriyo burada oluşur. Ancak, çevresi besin ve sert bir kabukla sarılan embriyo daha sonra dışarı çıkarılır. Kuşlar yumurtanın üzerine yatarak sıcak tutarlar. Bu olaya kuluçkaya yatma denir. Yavru gelişip, ana babasına benzer bir duruma geldiğinde kabuğu kırarak dışarı çıkar. Nesillerini sürdürebilmek için kuşlar da yavrularını beslemek, korumak zorundadır. Sürüngenler: Zigot, iç döllenme ile oluşur. Onlar da kuşlar gibi yumurtlar, ancak genellikle yavruları ile ilgilenmezler. Birçok sürüngen çok sayıda yumurta yapar. Yumurtalarını sıcak ve güvenli yerlere bırakır, kuluçkaya yatmaz. Yumurta içindeki besinler sayesinde gelişen embriyodan, anne babasının benzeri yavru çıkar. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra kendi başlarının çaresine bakmak zorundadır.... Devamı

03 11 2012

Besin içeriklerinin vücuttaki görevleri-5.Sınıf

Enerji Verici Besinler Başlıca enerji verici besinler karbon hidratlar, yağlar ve proteinlerdir. Karbon hidratlar: Şeker ve şekerli yiyeceklerle patates, tahıl ve unlu gıdalarda bulunan nişasta, karbon hidratlar grubuna giren besinlerdir. Yağlar: Tereyağı, içyağı, kuyruk yağı gibi hayvansal yağlarla; zeytin, ayçiçeği, fındık ve susam gibi bitkilerde bulunan yağlardır. Hücreler enerji elde ederken, önce karbon hidratları kullanır. Bittiğinde yağları kullanır. Proteinler: Daha çok etin yapısında, süt ve yumurta ile baklagillerde, bir miktar da diğer besinlerde bulunur. Hücrelerde karbon hidrat ve yağ olmadığında yakılarak enerji elde edilir. Yapıcı Onarıcı Besinler Bir binanın tuğla ve harç gibi maddeleri ne ise vücudumuz için de yapıcı onarıcı maddeler aynıdır. Yapıcı onarıcı maddeler; proteinler, yağlar, madensel tuzlar ve sudur. Proteinler: Esas görevleri yapıcı ve onarıcılıktır. Hayvansal besinler, bitkisel besinlere göre daha fazla protein içerir. Madensel Tuzlar: Madensel tuzlar en çok kemiklerin ve dişlerin yapısında bulunur. Madensel tuzlar; bitkisel ve hayvansal besinlerin yenmesiyle, bir miktarı da suyla vücuda alınır. Su: Açlığa 7-8 gün, susuzluğa 3-4 gün dayanabiliriz. Ağırlığımızın %65-70'i sudur. Vücudumuzdaki suyun %10'u eksilirse yaşamımız tehlikeye girer, %20'sinin kaybı ise ölüme neden olur. Suyun en önemli özelliği; içerisinde tuz, şeker gibi bazı maddeleri çözebilmesidir. Bir günlük su ihtiyacımız 1,5 - 2,5 litre kadardır. Bu miktar, iklime ve yediğimiz besinlere göre değişebilir. Alınan suyun çoğu, ter ve solunum yoluyla dışarı atılır. Düzenleyici Besinler Vücudumuz canlılığını devam ettirdiği sürece, çeşitli yaşamsal olayların düzenli bir şekilde devam etmesi gerekir. Düzenleyici besinler v...... Devamı

03 11 2012

Besinlerin tazeliği, paketlenmiş besinler-5.Sınıf

Besinlerin tazeliği, paketlenmiş besinler-5.Sınıf | görsel 1

Vitaminler, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan organik bileşiklerdir. Vitamin Latince yaşam anlamına gelen “vita” sözcüğünden kaynaklanır. Vitaminler yağda ve suda eriyenler olarak iki gruba ayrılır . YAĞDA ERİYEN VİTAMİNLER : A, D, E ve K vitaminleridir . SUDA ERİYEN VİTAMİNLER : B grubu vitaminler ile C vitaminidir . ÖNEMİ A vitamini Enfeksiyonlara karşı direnci arttırır normal büyüme, üreme, kemik ve diş gelişimi, görme için gereklidir. Cildin tırnakların ve saçların sağlıklı kalmasını sağlar. Diş ve dişetleri için büyük önem taşır . Kayısı,kuşkonmaz,maydanoz,ıspanak, havuç,kereviz, marul, portakal, erik, domates D vitamini İnce bağırsaklardan kalsiyumun emilmesine yardımcı olur, kalsiyumun kemiklerde ve dişlerde tutulmasını sağlar . Balık yağı, balık, yumurta, tereyağı, karaciğer, et, sebzeler, güneş E vitamini Antioksidan etkilidir. Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatıyor Yaşlı kişilerde bağışıklık sistemini güçlendirir. Hücrelerin daha uzun yaşamasını ve yenilenmesini sağlar . Buğday, tohumlu besinler, soya fasülyesi yağı, arı sütü, ceviz, marul, tere, kereviz, maydanoz, ıspanak, lahana, mısır yağı, mısır, yulafta K vitamini Karaciğere gelen Kvitamini burada üretilen bazı pıhtılaşma faktörlerinin yapımında rol alır. Kvitamini takviyesi yanlızca kanamalı hastalarda verilir. Ispanak,kabak, marul, yeşil domates, yeşil biber, inek sütü, peynir, tereyağı, yumurta, kırmızı et, pirinç, karaciğer, mısır, muz, şeftali, çilek B1 vitamini Kasların ve sinir sisteminin faliyeti için gereklidir.Yetersizliğinde iştahsızlık, huzursuzluk, bell...... Devamı

03 11 2012

Besinlerin sindirimi ve görevli yapılar-5.Sınıf

Vücudumuzda Nasıl Taşınır ?   Büyüyebilmek ve vücudumuzun sağlıklı çalışmasını sağlayacak enerjiyi üretebilmek için besleniriz. Enerji vücudumuzun her yerinde üretilir: Parmak uçlarımızdan kafamıza kadar... Bu nedenle besinlerin vücudumuzun her yerine taşınması gerekir. Besin,kan aracılığı ile vücudumuzun her noktasına ulaşır.   Besinlerin kana karışabilmesi için çok küçük parçalara ayrılması gerekir. Bu işle görevli organlar, besinleri çeşitli işlemlerden geçirerek kana karışabilecek hâle getirir. Sindirim Karbonhidrat, yağ ve protein gibi besinlerin kana karışabilecek hâle gelmesine sindirim denir. Bu işi sindirimde görevli yapı ve organlar gerçekleştirir. Sindirimi doğrudan gerçekleştiren organlarsindirim kanalı adı altında incelenir. Diğerleri ise sindirime yardımcı organlar olarak adlandırılır. Sindirim Kanalı Ağız: Ağzımızın içerisinde dil ve dişler vardır. Dişler, koparıp parçalar ve öğütür. Tükürük, besinleri ıslatıp kayganlaştırarak kolay yutulmasını sağlar. Ayrıca tükürük bazı besinlerin sindirimini çiğnenirken başlatır. Dil, besinlerin çiğnenmesine ve yutulmasına yardımcı olur. Yediklerimizi yutağa doğru iterek yutulmasını sağlar. Ayrıca besinlerin tadını da dilimizle alırız.                    Yutak: Ağızdan sonra gelen boşluktur. Ağızdan gelen lokmaları yemek borusuna iletir. Yutak aynı zamanda soluduğumuz havayı soluk borusuna iletir. Bu anlamda yutak, hava ve besin trafiğini kontrol eder. Yemek Borusu: Yutaktan mideye kadar uzanır. 20 - 25 cm uzunluğundadır. Özel hareketlerle besinleri mideye taşır. Mide: Karın boşluğunun üst bölümünde yer alır. Ye... Devamı

03 11 2012

Boşaltımda görevli yapı ve organlar-5.Sınıf

Boşaltımda görevli yapı ve organlar-5.Sınıf | görsel 1

anlılar hayatsal faaliyetlerini yürütebilmek için dışarıdan besin alırlar. Bu besinleri enerji verici, yapıcı onarıcı ve düzenleyici olarak kullanırlar. Besin içeriklerinin hayatsal faaliyetlerde kullanılmasından sonra kalan su, madensel tuzlar, karbondioksit, amonyak, üre ve ürik asit gibi zararlı maddelerin vücut dışına atılmasına boşaltım denir.Boşaltım olayını gerçekleştiren sisteme de boşaltım sistemi adı verilir. Boşaltım sistemi sayesinde sindirim sonucu hücrelerde oluşan artık maddeler, dışarıdan vücuda girmiş olan zararlı maddeler ve yararlı olmasına rağmen hücrelere fazla gelen maddeler vücut dışına atılır. Vücudumuz için gerekli besin içerikleri, enerji üretimi için, yapım-onarım için ve düzenleyici olarak kullanılır. Bu sırada vücudumuza zararlı olan ve vücudumuzdan uzaklaştırılması gereken bazı atık maddeler de oluşur. Oluşan atık maddeler vücudumuzdan boşaltımda görevli yapı ve organlar tarafından uzaklaştırılır.     Boşaltım Sistemimizi Oluşturan Yapı ve Organlar   Besin içeriklerinin hücrelerimiz tarafından kullanılması sonucunda atık maddeler oluşur. Oluşan bu atık maddeler hücrelerimizden kanımıza geçer. Atık maddelerle kirlenmiş kanın vücudumuza zarar vermemesi için bir an önce temizlenmesi gerekir. Bu atık maddeler vücudumuzdan boşaltım yoluyla uzaklaştırılır. Tıpkı fabrikaların zehirli atıkları temizleyerek uzaklaştıran arıtma tesisleri gibi vücudumuzdan atık maddeleri uzaklaştıran ve boşaltım sistemi adı verilen bir sistem vardır. Boşaltım sistemimiz; böbrekler, üreter, idrar kesesi ve üretradan oluşur. Böbrekler boşaltım sistemimizin önemli organlarından biridir. Böbrekler: Bel omurlarımızın iki yanında yer alan organlarımızdır. Böbreğin şekli fasulyeye benzer.... Devamı

03 11 2012

İnsan ve toplum sağlığında sigara ve alkol-5.Sınıf

İnsan ve toplum sağlığında sigara ve alkol-5.Sınıf | görsel 1

* Sigara ve alkol, insan ve toplum sağlığını olumsuz etkiler. * Sigaradan en çok etkilenen organ akciğerlerdir. * Sigara, kan dolaşımını olumsuz etkiler, kalp krizi riskini artırır. Kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır. Çeşitli organların kansere yakalanma riskini arttırır. Uyku düzenini bozar, görme ve duyma bozukluklarına yol açabilir. * Sigara içmeyen fakat sigara içilen ortamlarda bulunan insanlar da sigara dumanından zarar görür. * Sigara kullanmak aile ve ülke ekonomisi için de zararlıdır. * Alkol kullanımının insan vücudu üzerinde geçici ve kalıcı etkileri vardır. * Alkol, zihinsel etkinlikleri olumsuz etkiler, bilinç kaybına neden olur. İnsanların duygusal tepkilerini kontrol etmelerini zorlaştırır. Görme ve konuşma güçlüğüne, reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Vücut hareketlerinin kontrolünü ve algılamayı engeller * Karaciğer, beyin ve sinirler alkolden en faza zarar gören yapılardır. * Çeşitli spor etkinliklerine katılmak, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları önlemede etkili olabilir. Sigara ve alkol içilen ortamlardan uzak durulmalıdır. Devamı

03 11 2012

İskeletimizin görevleri ve kısımları-4.Sınıf

İskeletimizin görevleri ve kısımları-4.Sınıf | görsel 1

  İSKELETİN GÖREVLERİ 1. Vücudumuza genel şeklini verir. 2. Hareket etmemizi sağlar. 3. Vücudumuza desteklik sağlar. 4. İç organlarımızı korur. 5. Vücudumuzun dik durmasını sağlar. İSKELETİN KISIMLARI 1. Kafatası 2. Göğüs kafesi 3. Omurga 4. Kollar ve bacaklar Kafatası : Yassı kemiktir. Beynimizi korur. Göğüs kafesi : Kaburga kemikleri ile göğüs kemikleri göğüs kafesini oluşturur. Akciğerleri ve kalbi korur. Nefes alıp vermemize yardımcı olur. Omurga : Omurga, omur denilen 33 kısa kemiğin birbirleri üzerinde dizilmesiyle oluşmuştur. Vücudumuzun üst kısmının ağırlığını taşır. Kollar ve bacaklar: Çoğunlukla uzun kemiklerden oluşmuştur Devamı

03 11 2012

Egzersizin nabza ve soluk alıp vermeye etkisi-4.Sınıf

NABIZ   Kalbin , kanı damarlara her pompalayışında damarlarda getirdiği etkiye nabız denir. Vücut dinlenme halinde iken kalp atım hızı düşer.Nabız da düşer.(uyku gibi) Egzersiz yaparken bedenin daha çok oksijene ve besine ihtiyacı olur. Besin ve oksijen tüketimi artınca karbon dioksit üretimi de artar.Bu nedenle nabız sayısı artar, nabız atışları duyulur. Egzersiz yaparken soluk alıp verme de artar. Korku, heyecan, sevinç veya sinirli olma hali kalp atışına ve buna bağlı olarak nabız sayısının artmasına sebep olur.   Devamı

03 11 2012

Kanın vücutta dolaşımı-4.Sınıf

  KAN DOLAŞIMI Vücudumuzdaki bir çok yapının yaşayabilmesi için oksijen ve besine ihtiyacı vardır. Oksijen ve besinlerin vücudumuzun her noktasına dağıtılması gerekir. Ayrıca vücutta oluşabilecek zehirli atıkların uzaklaştırılması gerekir. Bunu Kan dolaşımı yapar. Kan dolaşımı 3 bölümde incelenir. 1. Kan 2. Damarlar 3. Kalp   Dolaşım Sistemi Dolaşım sisteminin genel yapısını , küçük kan dolaşımını , büyük kan dolaşımını , kalbin ve akciğerin çalışmasını yönergeleri izleyip gerekli tıklamaları yaparak aşağıda gözlemleyebilirsiniz.  Kan : Organlarımıza besin ve oksijenin taşınmasını sağlayan kırmızı renkli sıvıya Kan denir.Kan zehirli maddeleri de ilgili organlara iletir. Damarlar : Sanki su borusu gibi kanın vücutta dolaşımını sağlar. Kalp : Kanı damarlara pompalayan organdır.Kalbin oluşturduğu bu itme gücü ile kan, saç köklerinden küçük ayak parmağına kadar bedenin her yerine ulaşır.... Devamı

03 11 2012

Soluk alıp verme, havanın izlediği yol-4.Sınıf

Diyafram: Soluk alıp verme olayında görevli yapılardan biri diyaframdır. Diyafram, akciğerlerin çalışmasını destekleyen güçlü bir kastır. Soluk Alma: Yandaki şekilde görüldüğü gibi diyafram, soluk aldığımız zaman kasılarak düzleşir ve akciğerlerin tabanını aşağıya doğru çeker. Bu sırada kaburgaların arasında bulunan kaslar kasılarak göğüs kafesinin genişlemesine yardımcı olur. Böylece akciğerler soluk borusundan gelen havayı içine alır. Soluk Verme: Diyafram ve kaburga kasları gevşediği anda göğüs kafesi daralır. Akciğerler eski hâline döner. Böylece akciğerlerdeki hava da dışarı çıkmış olur. Devamı

03 11 2012

İskelet ve kas sağlığı-4.Sınıf

1. Yazarken, okurken dik oturmalıyız. 2. Yere eğilirken belimizi bükmek yerine, dizlerimizi kırmalıyız. 3. Eşya taşırken ağırlığı belimize vermemeliyiz. 4. Düzenli egzersiz yapmalıyız. 5. Dengeli ve yeterli beslenmeliyiz. 6. Ani hareketlerden kaçınmalıyız. 7. Kasları çok yorucu ve zorlayıcı hareketler yapmamalıyız. Devamı

03 11 2012

Egzersiz ile kas kemik gelişimi-4.Sınıf

KEMİK ÇEŞİTLERİ 1. Uzun kemikler 2. kısa kemikler 3. yassı kemikler Uzun kemikler : Kol ve bacaklarda bulunur. Kısa kemikler : el ve ayak kemiklerinde, omurgada bulunur. Yassı kemikler : Kafatası ve göğüs kafesinde bulunur. EKLEMLER Hareketimizi kolaylaştıran, kemiklerin bağlantı noktalarıdır. Sağ ve solda bulunan kemikleri ortada bulunan insan suretinde doğru yerlere yerleştiriniz. Kemikleri doru yere yerleştirmez iseniz kemik yerleşmeyecektir. KAS Vücudumuzdaki kemikleri çekerek hareket etmemizi sağlayan, iskeletimizin üzerinde bulunan ve iskeleti tamamen saran yapıdır. Kasların yapısı : Birçok ipliksi yapının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu ipliksi yapılar bir araya gelerek kas lifini, birçok kas lifi bir araya gelerek kas demetini, kas demetleri de kasları oluşturur. İpliksi yapılar *lifler * demet * kaslar Kaslar, kasılma durumunda kısalır ve kalınlaşır; gevşeme durumunda ise uzar ve incelir. (kaslar kasıldığında kısalır kalınlaşır.) Kasların görevleri: 1. İskelet ile birlikte vücuda şekil verir. 2. Vücut ve organların hareketini düzenler. 3. Soluk alıp vermeye yardımcı olur. KAS SAĞLIĞIMIZI KORUMA 1. Yazarken, okurken dik oturmalıyız. 2. Yere eğilirken belimizi bükmek yerine, dizlerimizi kırmalıyız. 3. Eşya taşırken ağırlığı belimize vermemeliyiz. 4. Düzenli egzersiz yapmalıyız. 5. Dengeli ve yeterli beslenmeliyiz. 6. Ani hareketlerden kaçınmalıyız. 7. Kasları çok yorucu ve zorlayıcı hareketler yapmamalıyız.... Devamı

03 11 2012

2012-2013 Öğretim Yılı 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanakları

2012-2013 Öğretim Yılı 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanakları | görsel 1

2012-2013 1.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server4/eMqeMg/1sinsenebasiveli.docx.html 2012-2013 2.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server4/eMqeMg/2.s.1.donem.doc.html 2012-2013 3.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server4/eMqeMg/3.s.rar.html 2012-2013 4.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server4/eMqeMg/4.s.1.d.doc.html 2012-2013 5.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server4/eMqeMg/5.s.1.d.doc.html 2012-2013 6.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server4/mpVkXY/6.s.1.d..doc.html 2012-2013 7.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server4/mpVkXY/7.s.1.d.doc.html 2012-2013 8.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server4/mpVkXY/8.s.1.donem.doc.html 2012-2013 9.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server4/mpVkXY/9.s_n_f.docx.html 2012-2013 10.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server4/mpVkXY/10.s_n_f.doc.html 2012-2013 11.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server4/mpVkXY/10.s_n_f.doc.html 2012-2013 12.sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server4/mpVkXY/10.s_n_f.doc.html... Devamı

03 11 2012

2012-2013 Lise 1.Dönem 1.Yazılı Soruları-İndir-Download

2012-2013 Lise 1.Dönem 1.Yazılı Soruları-İndir-Download | görsel 1

2012-2013 9.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server5/DXL2BI/fizik9.s_n_f.doc.html 2012-2013 9.Sınıf Kimya Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server5/Zz3dNC/9.S_n_fKimya.doc.html 2012-2013 9.Sınıf Biyoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server5/lKtLG4/9.S_n_fBiyoloji.doc.html 2012-2013 9.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server5/fXzzbj/D_LA9_1_.1.1...doc.html 2012-2013 9.Sınıf Geometri Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server5/fXzzbj/.Snf_Geometri_1.Dnem_1.Yazl__Sorular_-1.rar.html 2012-2013 9.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server5/fXzzbj/9sinmatik1d1yazilsiaza.rar.html 2012-2013 9.Sınıf Ticari Belgeler Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server5/DXL2BI/ticari.doc.html 2012-2013 9.Sınıf Yabancı Dil-İngilizce 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server5/Zz3dNC/9.S_n_fLise_ngilizce.doc.html 2012-2013 9.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server5/lKtLG4/9.S_n_fdemokrasi.doc.html 2012-2013 9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server5/lKtLG4/9.S_n_fCo_rafya.doc.html 2012-2013 9.Sınıf Din Kültürü Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server5/DXL2BI/DinK_lt_r_veAhlakBilgisi.doc.html 2012-2013 9.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server5/Zz3dNC/9.S_n_fTarih.doc.html 2012-2013 9.Sınıf Sağlık Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server5/DXL2BI/saglik.doc.html 2012-2013 9.Sınıf Sosyoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://www.4shared.com/file/EeSlasuy/10sisnmsosyoloji.html 2012-2013 9.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server5/DXL2BI/T_rkEdebiyat_Dersi.doc.html 2012-2013 10.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Yazılıs... Devamı

03 11 2012

2012-2013 İlkokul ve Ortaokul 1.Dönem 1.Yazılı Soruları-İndir-Do

2012-2013 İlkokul ve Ortaokul 1.Dönem 1.Yazılı Soruları-İndir-Do | görsel 1

2012-2013 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://www.dosya.tc/server23/zqHFRO/matematik1.S.1.Y.doc.html 2012-2013 1.Sınıf Müzik 1.Dönem 1.Yazılısı http://rapidshare.com/files/417096401/M__Zae_K_DERSae__2010_2011_1._SINIF_YILLIK_PLANI.doc 2012-2013 1.Sınıf Hayat Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://www.dosya.tc/server23/zqHFRO/1.S.HAYAT.doc.html 2012-2013 1.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılısı http://www.dosya.tc/server23/zqHFRO/turkce1.S.1.Y.doc.html 2012-2013 2.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://www.dosya.tc/server23/epsDTC/2.snfmatematikyazlsorular.doc.html 2012-2013 2.Sınıf Müzik 1.Dönem 1.Yazılısı http://rapidshare.com/files/417093760/4_M__Zae_K_DERSae__2010_2011_2._SINIF_YILLIK_PLANI.doc 2012-2013 2.Sınıf Hayat Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://www.dosya.tc/server23/epsDTC/hayat_b_sinavi.doc.html 2012-2013 2.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılısı http://www.dosya.tc/server23/epsDTC/2.S.TURKCE.doc.html 2012-2013 3.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://www.dosya.tc/server23/GWSiVC/mat.1.deg.doc.html 2012-2013 3.Sınıf Müzik 1.Dönem 1.Yazılısı http://rapidshare.com/files/417088039/6_M__Zae_K_DERSae__2010_2011_3._SINIF_YILLIK_PLANI.doc 2012-2013 3.Sınıf Hayat Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://www.dosya.tc/server23/GWSiVC/2-3._sinif_hayat_bilgisi_yazili.doc.html 2012-2013 3.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılısı http://www.dosya.tc/server23/GWSiVC/3-AT_RK_ESORULARI.doc.html 2012-2013 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://s3.dosya.tc/server5/clPLai/4.S_n_fDinK.A.B.doc.html 2012-2013 4.Sınıf Görsel Sanatlar Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı http://rapidshare.com/files/416995422/3_G__RSEL_SANATLAR_2010_2011_YILLIK_PLANI.doc 2012-2013 4.Sınıf İngilizce Dersi 1.Dö... Devamı

25 09 2012

2012-2013 Öğretim Yılı Sosyal Kulüpler Döküman ve Tutanakları

2012-2013 Öğretim Yılı Sosyal Kulüpler Döküman ve Tutanakları | görsel 1

Demokrasi,İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü Dökümanları Dökümanları http://s2.dosya.tc/server19/RR3ydD/demokrasiinsanhaklariveyurttaslikkulubu.zip.html Engellilerle Dayanışma Kulübü Dökümanları http://s2.dosya.tc/server19/RR3ydD/engellilerledayanismakulubu.zip.html Satranç Kulübü Dökümanları http://s2.dosya.tc/server19/RR3ydD/sosyalkulplerynetmelsporkulb.rar.html Spor Kulübü Dökümanları http://s2.dosya.tc/server19/RR3ydD/sosyalkulplerynetmelsporkulb.rar.html Kültür ve Edebiyat Kulübü Dökümanları http://s2.dosya.tc/server19/RR3ydD/kulturveedebiyatkulubudokumanlarimnsa.rar.html Sağlık,Temizlik ve Beslenme Kulübü Dökümanları http://s2.dosya.tc/server19/PF1qnY/sagliktemizlikvebeslenmekulubu.zip.html Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü Dökümanları http://s2.dosya.tc/server2/sJQNIB/bilimfenveteknoloji.doc.html Kızılay Kulübü Dökümanları http://s2.dosya.tc/server19/PF1qnY/kizilaykulubu.zip.html Sivil Savunma Kulübü Dökümanları http://s2.dosya.tc/server19/PF1qnY/sivil_savunma_dosyasi.rar.html Yeşilay Kulübü Dökümanları http://s2.dosya.tc/server19/PF1qnY/yesilay_kulubu.rar.html Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü Yıllık Çalışma Planı http://s2.dosya.tc/server19/PF1qnY/bilimfenveteknoloji.doc.html Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü Dökümanları http://s2.dosya.tc/server19/2VAcg3/kulturvetabiatvarliklarinikorumakulubu.zip.html Kütüphanecilik Kulübü Dökümanları http://s2.dosya.tc/server19/2VAcg3/ktpcklp.rar.html Meslek Tanıtma Kulübü Dökümanları http://s2.dosya.tc/server19/2VAcg3/meslektanitmakulubu.zip.html Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü D&ou... Devamı

25 09 2012

2012-2013 Öğretim Yılı İlköğretim-Lise Zümre Toplantı Tutanaklar

2012-2013 Ana Sınıfı(Okul Öncesi) 1.Dönem Sene Başı Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı http://s2.dosya.tc/server19/FBUiJq/okuloncesi_zumre.doc.html 2012-2013 1.Sınıf 1.Dönem Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı http://s2.dosya.tc/server19/FBUiJq/1sinsenebasizumretoplantisi.rar.html 2012-2013 2.Sınıf 1.Dönem Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı http://s2.dosya.tc/server19/FBUiJq/2.s_n_f.doc.html 2012-2013 3.Sınıf 1.Dönem Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı http://s2.dosya.tc/server19/FBUiJq/3sinsenebasi.doc.html 2012-2013 4.Sınıf 1.Dönem Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı http://s2.dosya.tc/server19/FBUiJq/zmre4.docx.html 2012-2013 5.Sınıf 1.Dönem Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı http://s2.dosya.tc/server19/nAcFoI/5sisn201zumretoplantisi.rar.html 2012-2013 Kimya dersi 1.Dönem Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı http://s2.dosya.tc/server19/nAcFoI/kmya.Zmre1.doc.html 2012-2013 Din Kültürü dersi  1.Dönem Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı http://s2.dosya.tc/server19/nAcFoI/din.rar.html 2012-2013 Matematik Dersi  1.Dönem Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı http://s2.dosya.tc/server19/nAcFoI/matz_mre.doc.html 2012-2013Beden Eğitimi Dersi  1.Dönem Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı http://s2.dosya.tc/server19/nAcFoI/1.bed.zumre.doc.html 2012-2013 Biyoloji ve Sağlık Dersi  1.Dönem Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı http://s2.dosya.tc/server19/ehkFja/biyoloji_ve_saglik_zumresi.doc.html 2012-2013Fizik Dersi  1.Dönem Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı http://s2.dosya.tc/server19/ehkFja/1.f_z_kZ_MRE.doc.html 2012-2013 Tarih Dersi  1.Dönem Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı http://s2.dosya.tc/server19/ehkFja/TarihZ_mre.doc.html 2012-2013 İngilizce Dersi  1.Dönem Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı h... Devamı

25 09 2012

Mitoz Bölünme ( Konu Anlatımı)-8.Sınıf

Mitoz Bölünme ( Konu Anlatımı)-8.Sınıf | görsel 1

  Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen bir olaydır. Bu olayın amacı hücre bölünmesinin gerçekleştiği canlı veya hücreye bağlı olarak yeni hücreler meydana getirmek, yenilenme ve büyümeyi sağlamaktır. Ayrıca bazı canlılarda yumurta ve sperm gibi eşey hücrelerini oluşturmaktır. Bir hücrenin bölünmesi için önce hücrenin belli bir büyüklüğe ulaşması gerekmektedir.   Hücre bölünmesi, bir hücreli canlıların çoğalması, çok hücreli canlıların büyümesi erkek ve dişi eşey hücrelerinin meydana gelmesi için gerekli bir olaydır. Hücre bölünmesi vücut hücrelerinde mitoz, eşey hücrelerini oluşturmak için mayoz olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşir.   Mitoz Bölünme de dikkat edilecek hususlar Tek hücrelilerde çoğalma , çok hücrelilerde büyüme için kullanılır. Yıpranan ve yaralanan hücrelerin iyileşmesi mitoz ile olur. Oluşan hücrelerin Kromozom bilgisi aynıdır. Büyüme sırasında mitoz bölünme hızlıdır. Sinir, Sperm ve Yumurta hücrelerinde mitoz bölünme olmaz.   Bu evreler sırasında; ( Mitoz Evrelerinin Oluşum Sırası Önemlidir) *Çekirdeğin ve sitoplazmanın bölünmesiyle iki yavru hücre oluşur. *Hücre bölünmesi öncesinde çekirdekte bulunan ve canlının kalıtsal özelliklerini taşıyan maddenin (kalıtım maddesi) birer kopyası yapılır. *Bu kalıtım maddesi mitozun başlangıcında kromozom adi verilen yapılara dönüşür. *Mitozun ilk evresinde kromozomlar belirgin halde görülmeye baslar. *Daha sonraki evrelerde hücrenin ortasında dizilen kromozomlar, hücrenin karşılıklı kutupları... Devamı

25 09 2012

Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemi Sağlığımız (Konu Anlatım

Sindirim büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesidir. Besinlerin hücrelerimiz tarafından kullanılabilecek kadar küçük parçalar bölerek kana geçişini sağlamak sindirim sisteminin görevidir. Sindirim çiğnemeyle başlar. Besinlerin çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılması mekanik sindirimdir. Besinlerin enzim adı verilen bazı salgılar yardımıyla parçalanmasına ise kimyasal sindirim denir. *Kimyasal sindirimde enzimlerin besin içerikleri küçük moleküllere parçalanmaktadır. Besin içeriklerinin her birinin sindirim sırasında küçük moleküllere parçalanır. Sindirim Olayı Ağız: Besinlerin mekanik sindirimi çiğneme ile gerçekleşir. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ise tükürük içerisinde bulunan enzimler sayesinde başlar. Yemek Borusu: Besinleri yapısında bulunan kaslar yardımıyla mideye iletir. Yutak: Besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar. Mide: Besinlerin mekanik sindirimi, midenin kasılıp gevşeme hareketi ile devam eder. Kimyasal sindirim ise mide öz suyu içinde bulunan mide asidi ve enzimler tarafından gerçekleştirilir. Böylece, besinler parçalanarak küçük moleküller hâline getirilmiş olur. Proteinlerin sindirimi midede başlar. İnce Bağırsak: Yağların kimyasal sindirimi burada başlar. İnce bağırsağa gelen pankreas öz suyu ile yağların, karbonhidratların ve proteinlerin sindirimi tamamlanır. B esinler ince bağırsakta en küçük moleküllerine kadar parçalanır. Bu moleküllerin ince bağırsaktan kan damarlarına geçmesi olayına emilim adı verilir. İnce bağırsak, s... Devamı

25 09 2012

Canlılık Hücreyle Başlar-6.Sınıf

Canlılık Hücreyle Başlar-6.Sınıf | görsel 1

  A- CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR : 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur. Canlı varlıklar insanlar, hayvanlar ve bitkilerden oluşur. Canlı varlıkların tamamında görülen özelliklere canlıların ortak özellikleri denir. Bütün canlılarda görülmeyen özellikler ise ortak değildir. (Fotosentez yapma, yer değiştirme, iskelete sahip olma…). Canlıların Ortak Özellikleri Şunlardır ; 1- Hücrelerden oluşma. 2- Beslenme. 3- Büyüme ve gelişme. 4- Hareket etme. 5- Solunum yapma. 6- Boşaltım yapma. 7- Çoğalma yani üreme. 8- İrkilme yani tepki verme. 2- Hücrenin Yapısı ve Görevleri : Bir canlıyı oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir. (Bir canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir). Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir hücreden, bazıları da çok sayıda hücreden oluşmuştur. Her canlıyı oluşturan hücrelerin sayısı ve büyüklüğü aynı değildir. Canlıyı oluşturan hücrelerin görevlerine göre şekli ve büyüklüğü farklı olabilir. (Bilinen en küçük hücre, bakteridir. En büyük hücre deve kuşu yumurtasının sarısı, en uzun hücre de yaklaşık 1 m uzunluğunda olan sinir hücreleri örnek olarak verilebilir). Hücre gözle görülemeyip mikroskopla incelenir. Mikroskopla canlıları ilk inceleyen bilim adamı Lövenhuk’ tur. (16.yy da terzilik yaparken büyüteçte kumaşları incelerken mikroskobu bulmuştur). Lövenhuk incelediği göl suyunda tek hücreli canlıları görmüşt&uu... Devamı

25 09 2012

Besin içeriklerinin vücuttaki görevleri-5.Sınıf

Besin içeriklerinin vücuttaki görevleri-5.Sınıf | görsel 1

  Enerji Verici Besinler Başlıca enerji verici besinler karbon hidratlar, yağlar ve proteinlerdir. Karbon hidratlar: Şeker ve şekerli yiyeceklerle patates, tahıl ve unlu gıdalarda bulunan nişasta, karbon hidratlar grubuna giren besinlerdir. Yağlar: Tereyağı, içyağı, kuyruk yağı gibi hayvansal yağlarla; zeytin, ayçiçeği, fındık ve susam gibi bitkilerde bulunan yağlardır. Hücreler enerji elde ederken, önce karbon hidratları kullanır. Bittiğinde yağları kullanır. Proteinler: Daha çok etin yapısında, süt ve yumurta ile baklagillerde, bir miktar da diğer besinlerde bulunur. Hücrelerde karbon hidrat ve yağ olmadığında yakılarak enerji elde edilir. Yapıcı Onarıcı Besinler Bir binanın tuğla ve harç gibi maddeleri ne ise vücudumuz için de yapıcı onarıcı maddeler aynıdır. Yapıcı onarıcı maddeler; proteinler, yağlar, madensel tuzlar ve sudur. Proteinler: Esas görevleri yapıcı ve onarıcılıktır. Hayvansal besinler, bitkisel besinlere göre daha fazla protein içerir. Madensel Tuzlar: Madensel tuzlar en çok kemiklerin ve dişlerin yapısında bulunur. Madensel tuzlar; bitkisel ve hayvansal besinlerin yenmesiyle, bir miktarı da suyla vücuda alınır. Su: Açlığa 7-8 gün, susuzluğa 3-4 gün dayanabiliriz. Ağırlığımızın %65-70'i sudur. Vücudumuzdaki suyun %10'u eksilirse yaşamımız tehlikeye girer, %20'sinin kaybı ise ölüme neden olur. Suyun en önemli özelliği; içerisinde tuz, şeker gibi bazı maddeleri çözebilmesidir. Bir günlük su ihtiyacımız 1,5 - 2,5 litre kadardır. Bu miktar, iklime ve yediğimiz besinlere göre değişebilir. Alınan suyun çoğu, ter ve solunum yoluyla dışarı atılır. Düzenleyici Besinler Vücudumuz canlılığını devam ettirdiği sürece, çeşitli yaşamsal olayların düzenli bir şekilde devam etmesi gerekir.... Devamı

25 09 2012

İskeletimizin görevleri ve kısımları-4.Sınıf

İSKELETİN GÖREVLERİ 1. Vücudumuza genel şeklini verir. 2. Hareket etmemizi sağlar. 3. Vücudumuza desteklik sağlar. 4. İç organlarımızı korur. 5. Vücudumuzun dik durmasını sağlar. İSKELETİN KISIMLARI 1. Kafatası 2. Göğüs kafesi 3. Omurga 4. Kollar ve bacaklar Kafatası : Yassı kemiktir. Beynimizi korur. Göğüs kafesi : Kaburga kemikleri ile göğüs kemikleri göğüs kafesini oluşturur. Akciğerleri ve kalbi korur. Nefes alıp vermemize yardımcı olur. Omurga : Omurga, omur denilen 33 kısa kemiğin birbirleri üzerinde dizilmesiyle oluşmuştur. Vücudumuzun üst kısmının ağırlığını taşır. Kollar ve bacaklar: Çoğunlukla uzun kemiklerden oluşmuştur. Devamı

25 09 2012

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık Planları

ORTAOKUL-TURKCE.zip (373.64 kB)       Download ORTAOKUL-MATEMATIK.zip (867.63 kB)       Download ORTAOKUL-FENTEKNOLOJI.zip (322.99 kB)       Download ORTAOKUL-SOSYALBILGILER.zip (265.37 kB)       Download ORTAOKUL-INGILIZCE.zip (220.74 kB)       Download ORTAOKUL-DIN.zip (113.00 kB)       Download LISE-TURKDILII-DILVEANLATIM.zip (359.23 kB)       Download LISE-MATEMATIK-GEOMETRI.zip (164.44 kB)       Download LISE-FIZIK.zip (739.84 kB)       Download LISE-KIMYA.zip (305.50 kB)       Download LISE-BIYOLOJI.zip (263.79 kB)       Download LISE-COGRAFYA.zip (17.74 MB) ... Devamı

26 05 2012

2011-2012 Fen ve Teknoloji Dersi 6.sınıfla ilgili yeni denemeler

2011-2012 Fen ve Teknoloji Dersi 6.sınıfla ilgili yeni denemeler http://www.dosya.tc/server15/n344L5/65sorulukdeneme.ppt.html Devamı