VÜCUDUMUZA HAYAT VEREN SIVI “KAN”
10 03 2010

VÜCUDUMUZA HAYAT VEREN SIVI “KAN”

Ders Kitabı’nızın 30. sayfadan 35. sayfasına kadar sayfaları karıştırın ve ilginizi çeken kelimeleri, kelime kartı tablosundaki ilgili bölüme yazınız. Bu kelimeler hakkında düşüncelerinizi ilgili bölüme yazınız.

    Hazırlık sorularını cevaplayınız ve defterlerinize yazınız.

1.Kanın vücudumuz için önemini araştırınız.

      2.Kanın vücudumuz içinde dolaşmasını sağlayan yapı ve organlar nelerdir? Araştırınız ve araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla tartışınız.

DERSİN İŞLENİŞİ:

 • Kitaptaki resmi dikkatlice inceleyiniz.
 • Görsel okuma ve görsel sunu yapınız.
 • Resmin altındaki metni okuyunuz ve metin içinde geçen soruları yanıtlayınız.

…………………………………………………………….

VÜCUDUMUZA HAYAT VEREN SIVI “KAN”

       Kan, vücudumuzda neden yolculuk yapar?

        Kanın vücudumuzdaki yolculuğu nasıl sağlanıyor olabilir?

        Elinizi göğsünüzün üzerine koyun. Hissettiğiniz hareketin nedeni ne olabilir? Kulağınızı arkadaşınızın göğüs kafesine yaslayın. Ne duyuyorsunuz? Bu sesin hangi organdan geldiğini düşünüyorsunuz? Bu sesi çıkaran organ ile kanın vücuttaki dolaşımı arasında nasıl bir ilişki olabilir? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

Ders Kitabı – Sayfa 31

 • Etkinlik için öğrenciler gruplara ayrılır.
 • Yapılan gözlemleri yazmaları istenir.
 • Resmi dikkatlice incelemeleri istenir.
 • Görsel okuma ve sunu yapmaları istenir.
 • Sayfadaki metin okutulur

………………………………………………………….

1.Kanın Vücuttaki Dolaşımı

 YAPALIM ÖĞRENELİM

Kan, Maddeleri Nasıl Taşır?

Kullanılacak malzemeler: kauçuk puar, damlalık, 2 adet beher(250 ml) , hortum, kırmızı

mürekkep, tebeşir tozu veya küçük boncuklar.

HATIRLA

        Kan vücutta neden dolaşır?

KEŞFET

         Beherlerden birinin içini su ile doldurun, diğerini boş bırakın. Su ile dolu olan behere bir miktar tebeşir tozu ilâve edin. Şimdi de bir damla kırmızı mürekkebi damlalık yardımı ile suya karıştırın.

           Puarın ucuna şeffaf hortumu takıp bir  ucunu suya daldırın.

            Puarı birkaç kez sıkıp bırakın.

            Gözlemlerinizi arkadaşlarınızla tartışın.

            1.Sizce, puarın üstlendiği görevi vücudumuzda hangi organımız yapmaktadır?

            2.Vücudumuzdaki damarların görevini bu etkinliğimizde hangi malzeme karşılamıştır?

            3.Suyun içindeki tebeşir tozunu, kan yardımı ile vücudumuza taşıyan maddelere benzetebilir misiniz?

SONUÇ ÇIKAR

    Etkinlikte suyun hortum içinde dolaştığı gibi kanda vücudumuzda dolaşır.

    Kan, vücudumuzda taşınması gereken maddeleri etkinliktekine benzer bir sistemle taşır.

    Kauçuk puarı sıkıp bırakmamız, kalbimizin kasılıp gevşemesine benzer. Kauçuk puarın suyu hortuma pompaladığı gibi kalbimiz de kanı vücudumuza pompalar.

     Hortumun görevi, damarlarımızın görevine benzer. Suyun, hortumun içinde dolaşması gibi kan da damarlarımızın içinde vücudumuzu dolaşır. Suyun içindeki tebeşirin tozunu ise kan yardımıyla vücudumuza taşınan maddelere benzetebiliriz.

……………………………………………..

Ders Kitabı – Sayfa 32

·        Resimler incelenir

·        Sayfa metni okutulur ve sorular yanıtlanır.

·        Kan dolaşımı önemlidir. Kan vücudumuzda dolaşmazsa ölürüz.

·        Kanın vücutta dolaşabilmesi için kalbin ve damarların sağlıklı olması; sağlıklı çalışabilmesi önemlidir.

  Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan hangi organ olabilir?

      Yaşamımızı devam ettirebilmek için gerekli olan maddeler vardır. Bu maddelerin vücudumuzun her köşesine ulaşması gereklidir.

      Bu maddelerin vücudumuzdaki dolaşımı nasıl olabilir?

       Apartmanda bulunan kalorifer tesisatlarındaki su , Kazan dairesinden sıcak olarak pompalanır. Bütün kaloriferleri dolaşan sıcak su, bu esnada soğur. Su, kazanda bulunan pompa yardımıyla kazana geri döner burada tekrar ısınarak yoluna devam eder. Kalorifer kazanındaki su, tesisatta sürekli bu şekilde dolaşım yapar. İşte kalorifer tesisatının çalışma sistemine benzer bire sistem de vücudumuzda vardır. Vücudumuzda taşınması gereken maddeleri kan aracılığıyla taşınır.

       Kalorifer tesisatının çalışma sistemiyle kanın vücudumuzdaki dolaşım sistemi arasında

nasıl bir benzerlik olabilir?

      Kalorifer tesisatındaki yapıları vücudumuzdaki hangi yapı ve organlara benzetebilirsiniz?

      Kalp tarafından pompalanan kan damarlar içerisinde dolaşarak vücudumuzun diğer bölümlerine ulaştırır. Kanın vücuttaki bu dolaşımı sağlayan yapı ve organlar kalp ve damarlardır.

       Böylece vücudumuz için gerekli olan maddeler tüm yapı ve organlarımıza taşınmış olur. Ayrıca, bu yapı ve organlarda bulunan zararlı maddeler de yine kan ile taşınır. Taşınan zararlı maddeler ise görevli yapılarca vücuttan uzaklaştırılır.

   Bunları Biliyor musunuz?

-Yetişkin bir insan vücudunda 4,5-5 litre kadar kan bulunur.

 - Kan, vücut kütlemizin yaklaşık on ikide biri kadardır.

-Vücudumuzda kan sürekli kendini yeniler.

 

 

Ders Kitabı – Sayfa 33

·        Resimler incelenir

·        Sayfa metni okutulur.

·        Damarların ve kanın vücuttaki önemi tartışılır.

·        İnsanların yaşamı için önemi vurgulanır..

 

2. Kan Damarlarda Dolaşır

   Vücudumuz bir damar ağı ile sarılmıştır. Biz bu damarların hepsini göremeyiz. İse görmemiz mümkündür.  Örneğin, aynaya bakarak alt göz kapağınız parmağınızın ucuyla aşağı doğru çekin. Göz kapağınızın altındaki damarları göreceksiniz. İşte bunlar, vücudumuza gerekli maddeleri taşıyan damarlardan birkaçıdır.

    İnsan vücudu mükemmel bir yapıya sahiptir.  Her yapı, görevini eksiksiz yerine getirir. Birindeki eksiklik ya da görevini yapmadaki aksaklık, mükemmel işleyişin bozulmasına neden olabilir.

     Bu işleyişin mükemmel bir şekilde sürdürmesini sağlayan yapılardan biri de damarlardır.

Vücudumuzun her yerine ulaşan bu damarların içinde dolaşan kan gerekli maddeleri taşır. Kanın içindeki bu maddeler, sanki bir su borusu gibi çalışan damarlar sayesinde gitmesi gereken her yere taşınır. Böylece vücudumuzu oluşturan yapı ve organlar görevlerini yerlerine getirir.

    Resimde yol ağının, yurdumuzun her yerini sardığını fark ettiniz mi?

     Taşıtların gitmek istedikleri yerlere yolları kullanarak ulaştığı gibi kan da damarlarla vücudumuzda dolaşır.  Böylece gerekli olan maddeleri vücudun her yerine ulaştırır.

          Bunları Biliyor musunuz?

 • Kan bağışlayan insanlarda baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıklar daha az görülür.
 • Kan bağışlayan insanların kalp krizine yakalanma olasılığı %90 azalmaktadır
 • 18-65 yaş arasında olan her sağlıklı insan 6 ayda bir kan verebilir.
 • Vücudumuzda çok sayıda kan damarı vardır.
 • Vücudumuzdaki damarları uç uca ekleyebilseydiniz , onların Dünya’nın çevresini iki kez dolaşacak uzunlukta olduğunu görürdünüz.

 

Değerlendirme

 Çalışma Kitabı’nın 23. sayfasındaki 1.23 ve 1.24 etkinlikler yaptırılır.

424
0
0
Yorum Yaz