Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları-Konu Anlatım
02 03 2010

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları-Konu Anlatım

Daha önceki bilgilerimizden yola çıkarak enerji kaynaklarımızın neler olduğunu hatırlayalım ve bu enerji kaynaklarının isimlerini söyleyelim.
Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için birçok enerji kaynağına ihtiyaç duyarız. Çevremizdeki bu enerji kaynakları sizce neler olabilir? Ayrıca bu enerji kaynaklarını hangi amaçlarla kullanıyoruz?

Doğada birçok enerji çeşidi bulunmaktadır. Bu enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olarak iki grup halinde toplayabiliriz.


YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI


Yenilenebilir enerji kaynaklarına genel olarak; güneş, hidrojen, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biomas örnek verilebilir.
Ben Rüzgârım. Çok temizim ve doğada bol olarak bulunurum. türbin adı verilen yüksek kuleler aracılığıyla benim enerjim elektrik dönüştürülerek çeşitli yerlerde kullanılırımBen en basit element olan Hidrojenim. Evrende en fazla ben bulunurum ve Çeşitli yerlerde yakıt Olarak kullanılırım.Ben Hidroelektriğim. Büyük nehirlere kurulan barajlar sayesinde benden enerji elde edilir. Benden üretilen elektrik sayesinde, günlük enerji ihtiyacının çoğunu karşılarım.
Benim adım Biomas. Bitki ve Hayvan atıklarını ve ormandaki Çürümüş atıkları enerjiye dönüştürürüm. Benim sayemde biogaz, biodizel gibi enerji kaynakları oluşur.
Benim adım Jeotermal. Ben yer altından çıkarım. Benden çıkan sıcak su ile birçok yerin enerji ihtiyacını gideririm.


.
Ben Güneşim. Bütün enerji kaynaklarına enerjisini ben veririm. Benim enerjimi toplayıp ısı ve elektriğe çevirebilen araçlarla evlerin su ve ısınma ihtiyacını karşılarlar.


YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI

Yenilenemez enerji kaynaklarına ise genel olarak; petrol, kömür, odun ve doğalgaz örnek olarak verilebilir.Benim adım Petrol. Ben yer altından çıkartılıp, rafinelerde işlenerek kullanıma hazır hale getirilirim. Arabalarda yakıt, binalardaki ısınma sistemlerinde yakacak ve çeşitli alanlarda da enerji kaynağı olarak kullanılırım.Benim adım Odun. Ben ormanlardaki ağaçlardan elde edilirim. Sobalarda ve çeşitli ısınma sistemlerinde yakıt olarak kullanılırım.


Ben renksiz, kokusuz ve yüksek kalorili bir gaz olan Doğalgazım. Yemeklerin pişirildiği ocaklarda, suların ısıtıldığı şofbenlerde ve kalorifer sistemlerinde kullanılarak günlük enerji ihtiyacını karşılarım.Ben kara elmas olarak bilinen Kömürüm. Yeraltından çıkartılıp işlenerek sobalarda, kaloriferli binalarda yakıt ve çeşitli yerlerde enerji kaynağı olarak kullanılırım.
Yukarıda da açıklandığı gibi, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını çeşitli alanlarda ve çeşitli amaçlarla günlük enerji ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullanırız.

Kullandığımız enerji kaynakları bizim için ne kadar önemli? Bu enerji kaynaklarının bize faydaları neler olabilir?

Gelecekte bozulan çevrenin yeniden düzeltilmesi, ancak tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına geçişle mümkün olabilecektir. Bu arada yenilenemeyen kaynakların tüketim hızı da düşürülmelidir. Güneş enerjisi, geleceğin en önemli enerji kaynağı olacaktır. Güneş enerjisi kullanımına geçişle, hava kirliliği başta olmak üzere kirliliğin yol açtığı pek çok sorun çözülecektir. Yenilenebilen enerji sistemlerin kullanımı çevreye verilen zararları en aza indirecektir.

8301
0
0
Yorum Yaz